Economia circular. Reduir, reutilitzar i reciclar

Encara que a simple vista no ho semble, l’economia i el reciclatge són termes que estan molt connectats. Ara bé, la pregunta és Aqueixa connexió és la més òptima? Heus ací el quid de la qüestió. Fins ara, la nostra societat s’ha basat en un…