Les millors tecnologies per a optimitzar el reciclatge dels RAEES

Que les empreses puguen complir amb les quotes de reciclatge exigides per la legislació europea (Directiva Europea de RAEE 2012/19/UE) i garantir la correcta separació dels compostos més perillosos presents en els RAEE només serà possible amb l’ús de tecnologies avançades de classificació. La normativa…