Categories

“Campanyes com RAEECCIONA són necessàries per a conscienciar sobre la correcta gestió dels RAEE com a font de recursos per a fabricar nous productes”

Rafael Serrano, director de Relacions Institucionals, Màrqueting i Comunicació d´Ecolec

Garantir la correcta gestió dels aparells elèctrics i electrònics des d’un punt de vista mediambiental, econòmic i social és la missió principal de ECOLEC, fundació sense ànim de lucre creada en 2004 per l’Associació Nacional de Fabricants i Importadors d’Electrodomèstics de Línia Blanca (ANFEL) i l’Associació Espanyola de Fabricants de Xicotet Electrodomèstic (FAPE).


1.- Des de fa 3 anys, Ecolec participa en la campanya RAEECCIONA!, una iniciativa que pretén sensibilitzar, a tots els agents que intervenen en el cicle de vida dels aparells elèctrics i electrònics, sobre la correcta gestió d’aquests RAEE´s. Què aporta la seua fundació a aquesta iniciativa?

Aportem el finançament, en l’àmbit del conveni marc de col·laboració subscrit amb la Generalitat Valenciana, i el suport institucional.

2.- Considera que són importants aquest tipus de campanyes per a aconseguir fer reaccionar a la societat?

Sí, entenem que són necessàries per a continuar conscienciant a la població sobre la conveniència de dur a terme una correcta gestió mediambiental dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) com a font de recursos per a fabricar nous productes.

3.- Des d´Ecolec són molt proactius en la posada en marxa d’iniciatives per a traslladar, als diferents àmbits de la societat, la importància del reciclatge de RAEE´s. Podria parlar-nos de #GreenCampus, #GreenWeek, #GreenLeague i #GreenShop?

Totes eixes iniciatives estan enquadrades en la nostra estratègia de comunicació #GO. Amb aquestes accions #Green pretenem arribar als nostres diferents públics (professionals del sector, societat, empreses i institucions, punts de venda d’electrodomèstics) per a articular amb cadascun d’ells una conversió que incentive una correcta gestió dels RAEE, ens situe com a referents en el nostre àmbit d’actuació i puguem aportar una cosa positiva al món de la Sostenibilitat.