Categories

“El reciclatge és una cadena en la qual tots som participants i hem de col·laborar”

Laura Alonso, directora general de ERP España

ERP España és una organització sense ànim de lucre encarregada de la gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i de piles i bateries (RPA).

Pregunta.- ERP Espanya participa, un any més, en la campanya RAEECCIONA!, una iniciativa que pretén sensibilitzar, a tots els agents que intervenen en el cicle de vida dels aparells elèctrics i electrònics, sobre la correcta gestió d’aquests RAEE´s. Quins valors diferencials aporta la seua entitat a aquesta mena d’iniciatives i a la correcta gestió dels RAEE en general?

Des que es va idear aquesta iniciativa, que enguany compleix la seua tercera edició, European Recycling Platform (ERP España) ha col·laborat al costat de l’administració pública, comerç i resta de SCRAPs en el disseny de l’acció, valorant les línies idònies que podien facilitar la consecució de l’objectiu final: conscienciar al consumidor final de la importància de la correcta gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), i facilitar a les botigues el compliment de les seues obligacions com a punts de recollida d’aquests residus. Secundant especialment el teixit empresarial local, a través de la col·laboració amb la xarxa de comerços distribuïdors de AEE.

A més, com a Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) d’àmbit paneuropeu, aportem l’experiència i visió que proporciona disposar d’una xarxa de 32 SCRAP, amb oficines en 14 països, que col·laboren i promouen habitualment iniciatives d’aquest mateix tipus en tota Europa.

Amb la mirada posada a facilitar el compliment als nostres productors d’una legislació que evoluciona permanentment per a adequar-se als reptes associats a l’augment de la generació de RAEE, treballem braç a braç amb administracions, gestors de residus, botigues i consumidors, sempre amb l’objectiu d’aprofitar al màxim el valor de l’economia circular i acompanyar al conjunt de la societat en el camí cap a un futur més sostenible.

P.- Tenint en compte la necessitat de comunicar amb la finalitat de conscienciar al client final i recordar-li com ha de reciclar, considera que són importants aquest tipus de campanyes per a aconseguir fer reaccionar a la societat?

El reciclatge és una cadena en la qual tots som participants i hem de col·laborar. Per tant, el rol dels usuaris finals és fonamental, ja que si ells, com a “inici” de la cadena, no depositen correctament els seus residus electrònics en els llocs adequats, els residus no es gestionaran correctament perquè no serem capaços entre tots de recollir-los i portar-los a les plantes de tractament.

A pesar que conceptes com l’economia circular i els seus avantatges per al medi ambient formen, cada vegada més, part del nostre entorn informatiu, com a societat, encara no som del tot conscients de la importància de depositar els RAEE en els llocs habilitats per a això per a assegurar el seu correcte tractament, ja siga mitjançant el reciclatge, la preparació per a la reutilització, etc. I ací, per comoditat, proximitat i confiança, les botigues que comercialitzen aparells elèctrics i electrònics cobren un paper crucial.

Per tot això, aquest tipus de campanyes són i continuaran sent fonamentals. Les botigues són una de les vies més directes per a arribar al consumidor final i un canal expert i fiable de cara a conscienciar-los sobre els avantatges mediambientals que comporta, per exemple, depositar l’electrodomèstic o dispositiu electrònic que rebutgem allí mateix, en lloc de guardar-ho en un calaix: materials valoritzables, control de substàncies nocives, etc. Accions enfocades en la distribució suposen, en definitiva, dotar al comerç de proximitat de les eines necessàries per a transmetre als seus clients els avantatges d’un correcte reciclatge, però també es configuren com un element més a l’hora de fidelizarles. És una inversió que reverteix, no sols en la millora del nostre medi ambient, sinó també en la del teixit empresarial, en definitiva.

P.- ERP España participa com a soci en els projectes europeus ESTRAEE i KET4F-gas què pot explicar-nos d’ells?

Efectivament, ERP Espanya participa, com a soci, en els projectes europeus ESTRAEE i KET4F-gas. Tots dos projectes faciliten l’establiment de mecanismes de col·laboració transfronterera que permeten als diferents actors implicats sumar forces per a desenvolupar i optimitzar els actuals sistemes de gestió i reciclatge dels residus electrònics en cadascuna de les àrees i zones de treball.

En ESTRAEE participem al costat de la Diputació de Pontevedra, Energylab, Revertia i Lipor, en un projecte que persegueix millorar mitjançant obres, nous equipaments, normativa i aplicacions, la reutilització i el reciclatge dels RAEE a Galícia i el nord de Portugal. En total, es dotarà a 18 punts nets dels mitjans necessaris per a garantir una correcta classificació, magatzematge i tractament dels residus elèctrics i electrònics, a més de dissenyar una ordenança tipus, analitzar el cicle de vida dels materials i crear una bossa de recursos i matèries primeres que podran ser reutilitzades.

L’àrea d’intervenció del projecte comprén, a la província de Pontevedra, els ecocentres de Guarda, A Lama, Gondomar, Meaño, Nigrán, Ponteareas, Silleda i Vilagarcía de Arousa i la Mancomunitat d’O Morrazo. A Portugal es desenvolupa en Cal, Custóias, Formiga, Moreira, Nogueria, Prelada, Sendim, Silvalde i Valongo.

KET4F-gas és un projecte europeu molt interessant i innovador des del punt de vista tecnològic, que té com a objectiu principal reduir les emissions i amb elles l’impacte ambiental dels gasos fluorats emprats en equips de refrigeració i aire condicionat, usant sistemes de tractament dissenyats d’acord amb els principis de la química verda, més benignes i eficients.

L’ús dels gasos fluorats ha augmentat dràsticament en els últims anys, especialment en el sector de la refrigeració, en ser bons substituts de substàncies responsables de la destrucció de la capa d’ozó que han de ser eliminades en virtut del Protocol de Mont-real. Però, malgrat ser energèticament eficients, innocus per a l’ozó i assegurances per als usuaris, amb baixos nivells d’inflamabilitat i toxicitat, els gasos fluorats tenen un fort potencial de calfament global -fins a 23.000 vegades major que el del diòxid de carboni- i les seues emissions a l’atmosfera han de reduir-se d’acord amb el protocol de Kyoto i la nova regulació de la UE.