Categories

“És fonamental impulsar iniciatives sobre la importància d’una responsabilitat compartida perquè el reciclatge electrònic siga un dels pilars de la transició cap a una economia circular més eficient en l’ús dels recursos”

Jordi Julian

Director d’estratègia i desenvolupament de negoci de Ecotic

Fundada en 2005, Ecotic és una organització sense ànim de lucre que treballa en la defensa del medi ambient i el desenvolupament sostenible a través de la sensibilització i formació de fabricants, distribuïdors i usuaris d’aparells elèctrics i electrònics.

  1. Ecotic participa, un any més, en la campanya RAEECCIONA!, una iniciativa que pretén sensibilitzar, a tots els agents que intervenen en el cicle de vida dels aparells elèctrics i electrònics, sobre la correcta gestió d’aquests RAEE. Què aporta la seua associació a aquesta iniciativa?


Des de Ecotic hem brindat el nostre suport a RAEECCIONA en totes les seues edicions, ja que es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu sensibilitzar a dos col·lectius fonamentals per a una adequada recuperació dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): els consumidors i els distribuïdors d’aparells elèctrics i electrònics.
D’una banda, els consumidors han de ser conscients de la seua responsabilitat d’entregar en els punts adequats els residus que generen els aparells al final del seu cicle de vida útil. I, d’altra banda, els comerços dedicats a la venda d’aparells tenen un accés privilegiat al residu, i per tant un paper clau per a la seua adequada canalització i poder d’aquesta manera assegurar un tractament amb totes les garanties ambientals.
Per aquest motiu col·laborem de nou amb RAEECCIONA, que va alineada amb Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com l’acció pel clima o el foment de la producció i el consum responsable, que passen per aconseguir la correcta recollida i l’adequat reciclatge dels RAEE per a aconseguir la sostenibilitat del medi ambient i el desenvolupament de l’economia circular.

2. Considera que són importants aquest tipus de campanyes per a aconseguir fer reaccionar a la societat?


Sens dubte. És fonamental impulsar iniciatives que informen i sensibilitzen a tots els actors del cicle de vida dels aparells, des de fabricants i distribuïdors, fins als consumidors, sobre la importància d’una responsabilitat compartida perquè el reciclatge electrònic siga un dels pilars de la transició cap a una economia circular més eficient en l’ús dels recursos.
Per aquest motiu impulsem iniciatives dirigides a diversos col·lectius. En l’àmbit educatiu, treballem en campanyes com ‘Otro final es posible’ que s’ha desenvolupat durant diversos anys en centres escolars de diverses Comunitats Autònomes, i col·laborem en el projecte d’educació ambiental de ‘Recicla con los cinco sentidos’ que es duu a terme en la Comunitat Valenciana.
En l’àmbit professional podem esmentar també el programa Ecoinstaladores, dirigit a instal·ladors i distribuïdors d’equips d’aire condicionat i altres aparells, amb l’objectiu de formar i sensibilitzar als professionals sobre la importància d’un adequat reciclatge. O l’actual iniciativa Digitalització Sostenible que, a través de la reutilització d’ordinadors i tauletes donats de manera solidària per empreses i autònoms de tota Espanya, té com a finalitat contribuir a reduir la bretxa digital que pateixen menors, persones majors i altres col·lectius en risc d’exclusió que ens disposen d’un accés adequat a la tecnologia.

3. Si bé la principal activitat de Ecotic es desenvolupa en el mercat espanyol, també són socis fundadors de WEEE Europe. Quin és el seu paper dins d’aquesta associació?

WEEE Europe és una companyia sense ànim de lucre amb seu a Munic (Alemanya), que ofereix els seus serveis a les empreses de la indústria elèctrica i electrònica, assessorant-les sobre el sovint complex àmbit de les responsabilitats dels productors, i permetent-los d’aquesta manera centrar-se en la seua activitat de negoci principal.
A través de WEEE Europe podem oferir un servei efectiu, eficient i ampli a nivell de tota Europa amb un enfocament de finestreta única. D’aquesta manera estem racionalitzant la forma en què els nostres socis productors poden contractar serveis per al compliment de les seues obligacions en tota Europa, una cosa molt rellevant especialment per a les petites i mitjanes empreses, que sovint es veuen sobrepassades per la complexitat i l’especificitat dels requisits en els diferents països en relació a la gestió dels RAEE, piles i bateries.
A nivell europeu cal assenyalar també que Ecotic és membre del Consell d’Administració de WEEE Fòrum, la principal associació internacional de sistemes de gestió de RAEE. Des d’aquesta associació, treballem perquè tant a Europa com al nostre país s’impulsen les millors practiques al llarg de tota la cadena de gestió de RAEE, ajudant al fet que es milloren les estratègies i tècniques en aquest àmbit i de manera que es fomente l’economia circular.