Categories

“La conscienciació sobre la recollida de RAEE resulta essencial perquè puguen dur-se a terme, adequadament, les posteriors etapes de gestió i tractament”

Alicia Villanueva, responsable de comunicació de la Fundació Eco-Raee’s 

La Fundació Eco-Raee’s és una fundació ambiental, sense ànim de lucre, fundada en 2005 amb el suport i compromís de fabricadors aparells elèctrics i electrònics. Va ser constituïda per a la creació i aplicació d’un Sistema Integrat de Gestió de RAEE’S.


Pregunta.- Fundació Eco-Raee’s participa, per tercer any, en la campanya RAEECCIONA!, una iniciativa que pretén sensibilitzar, a tots els agents que intervenen en el cicle de vida dels aparells elèctrics i electrònics, sobre la correcta gestió d’aquests RAEE´s. Què aporta la seua associació a aquesta iniciativa?


Un dels objectius de la nostra organització és secundar i impulsar aquestes iniciatives per a promoure les bones pràctiques mediambientals entre els comerços d’electrodomèstics i els consumidors i millorar així, el circuit de generació i gestió de RAEE.
En una societat que genera grans quantitats de RAEE és fonamental acostar la informació al ciutadà perquè prenga acció depositant els aparells elèctrics i electrònics en desús en els punts habilitats corresponents per a facilitar al màxim el seu reciclatge.
En definitiva, el que perseguim en aquesta campanya és fomentar la recollida de RAEE i involucrar als distribuïdors com a element clau de la recollida d’aquests aparells elèctrics i electrònics, implicant-los també de manera activa en la conscienciació del ciutadà amb la finalitat de reduir l’impacte ambiental que provoquen aquests residus.


P.- Considera que són importants aquest tipus de campanyes per a aconseguir fer reaccionar a la societat?


Sí, són totalment necessàries. La participació ciutadana és un factor clau per a la recollida efectiva dels RAEE. També, s’ha d’incidir en la prevenció del RAEE: evitant la seua generació, ressaltant el consum responsable del producte, en la prolongació de la seua vida útil i en la seua reutilització quan siga possible.
Els Aparells Elèctrics i Electrònics continuen incrementant-se a conseqüència dels seus cicles d’innovació i substitució, i cada vegada són més breus, convertint-se en una creixent font de residus. A més, aquests residus contenen components perillosos com per exemple el mercuri, plom, fòsfor, cadmi o substàncies que esgoten la capa d’ozó.
La conscienciació i sensibilització sobre la importància de la recollida de RAEE resulten essencials perquè puguen dur-se a terme adequadament les posteriors etapes de gestió i tractament dels RAEE.

P.- En 2015 Eco-Raee´s va treballar en un projecte pioner a Espanya de creació de màquines de reciclatge amb incentius. Quins projectes tenen per al futur?


Al llarg d’aquests 15 anys ens hem enfrontat a molts reptes fruit d’una profunda transformació en matèria de residus i això ens planteja la necessitat de reflexionar.
Durant aquest recorregut, com bé indiques, vam ser pioners desenvolupant un prototip de màquines de reciclatge incentivat per a PAE (Xicotet aparell electrodomèstic) i bombetes de baix consum i LED amb visió intel·ligent, estimulant així al ciutadà a reciclar. També hem participat en fires artístiques per a acostar el reciclatge electrònic i la cultura de desenvolupament sostenible als més joves, hem col·laborat amb associacions del sector elèctric i electrònic per a oferir-los cobertura, amb instal·ladors per a formar-los en matèria de gestió de RAEE, hem signat convenis amb Entitats Locals, i també hem posat a la disposició dels productors de AEE, una guia per a elaborar plans de prevenció en la qual incorporen les seues mesures per a afavorir l’ecodisseny, la seua reutilització, desmuntatge i reparació.
Sobre el futur, s’ha publicat el Reial decret 27/2021 que modifica l’el Reial decret 110/2015, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i això suposa assumir nous reptes i desafiaments que ens portaran a millorar els objectius ecològics i contribuir a l’Economia Circular.