Categories

Llarga vida als RAEE!

Tots mereixem una segona oportunitat, inclosos els RAEE. Els residus d’aparells elèctrics i electrònics inunden, sense adonar-nos, la nostra vida diària. Tot va sobre rodes quan funcionen perfectament però, què ocorre quan es desbaraten, es queden obsolets o simplement, necessitem canviar-los?

Arribats a aquest punt, toca actuar, però actuar bé. Segons l’informe Global E-waste Monitor, de la Universitat de les Nacions Unides (UNU), els espanyols generem, aproximadament, una mitjana de 20 quilos de fem electrònic per persona a l’any, unes xifres demolidores que ens han de fer reflexionar sobre la necessitat de donar-li llarga vida als RAEE. Però com? Reutilitzant-los i, si ja no fóra possible, reciclant-los.


Els avantatges de reciclar aquest tipus de residus, però sempre de manera correcta, és que se’ls proporciona una segona vida als materials, fomentant així l’economia circular. Per a això, és primordial assegurar-nos que la seua destinació final siguen centres autoritzats de tractament i gestió, alguna cosa que garanteixen els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP), organitzacions sense ànim de lucre constituïdes pels fabricants i importadors d’aparells elèctrics i electrònics (AEE).


El reciclar aquests residus també suposa una menor extracció dels recursos naturals, la qual cosa comporta un estalvi d’energia, així com el reciclatge de materials que serveix per a la fabricació de nous productes.
No podem oblidar que els RAEE contenen elements perillosos, tant per a les persones com per al medi ambient, generant grans riscos per a la salut. I és que els residus que no es tracten com correspon contaminen l’aire, l’aigua i fins i tot el sòl. Per exemple, gestionant adequadament els frigorífics s’evita l’alliberament a l’atmosfera de gasos fluorats, que són causants de l’efecte d’hivernacle.

Així que, si canviaràs qualsevol electrodomèstic, recorda fer-ho de manera correcta, o per què no, donar-li una segona oportunitat?