Categories

Quantes raons necessites per a reciclar?

Són moltíssimes les raons per les quals tots hauríem de reciclar els aparells elèctrics i electrònics, però en moltes ocasions, les tenim davant i no ens adonem. Per això, en aquest article volem mostrar-vos, almenys, les raons més importants per les quals hem de reciclar.


Atent@!

1.- Reduir la contaminació. Encara que aquesta és, sens dubte, la raó més evident, hem de conscienciar-nos, encara més, de la imperiosa necessitat de reciclar nostres RAEE´S per a preservar el nostre planeta. No podem oblidar que aquest tipus de residus conté nombrosos elements altament contaminants, com el mercuri, el plom o l’arsènic, entre altres, que en moltes ocasions acaben impregnats en la terra.

 
2.- Impulsar l’economia circular.
Es tracta d’un sistema econòmic i social que té com a finalitat reduir l’ús de matèries primeres naturals a través de la reutilització i reparació de RAEE´S obsolets o desbaratats. En aquest nou model preval l’aprofitament dels recursos enfront de l’extracció massiva que pateix la nostra naturalesa per a la producció d’aquesta mena d’aparells.

 
3.- Advocar pel consum responsable.
El consumisme descontrolat d’aparells elèctrics i electrònics pot provocar danys irreparables en la nostra societat. En aquest punt, entra en joc la regla de les 3 R: Reduir, reutilitzar i reciclar, és a dir, donar-li una segona oportunitat a aquells aparells vells abans de substituir-los per altres nous.


4.- Frenar l’increment descontrolat de residus electrònics.
Segons l’Oficina de Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial (ONUDI), la indústria electrònica genera cada any més de 40 milions de tones de residus electrònics (RAEE), sens dubte, una dada molt preocupant ja que aquest tipus de residus és el que més està creixent en tots els països, triplicant quasi la quantitat de fem que es genera en les llars.


5.- Generar ocupació.
El reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics genera cada vegada més llocs de treball. Aquesta afirmació es desprén del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics, el qual indica que el sector dels residus és el major generador d’ocupació verda a Espanya, i representa el 27% del total de l’ocupació verda al nostre país. De fet, són ja nombroses les plantes de reciclatge de residus de RAEE´s les que hi ha repartides per tot el territori nacional.