QueEsRaee Cabecera Val

QUÈ ÉS UN AEE

Un aparell elèctric i electrònic que s’alimenta de corrent elèctric, piles o bateries per a poder funcionar.

Hi ha algunes excepcions que no es consideren AEE:

– Les peretes de filament.
– Els productes sanitaris que poden resultar infecciosos abans del final de la seua vida útil.
Basura

Per a identificar-los, tots els AEE porten aquest símbol. Aquest distintiu indica que els aparells que esdevenen residus s’han de recollir de manera selectiva i no dipositar-los als contenidors de fem no selectiu. .

QUÈ ÉS UN RAEE

Un residu d’aparell elèctric i electrònic. Esdevé residu quan ja no ens serveix i volem desfer-nos-en. En definitiva, quan passa a estar en desús.

CLASSIFICACIÓ DELS RAEE

Per a poder reciclar els nostres RAEE de manera correcta cal saber identificar-los i classificar-los:
Nevera

Aparells d’intercanvi de temperatura

Frigorífics, congeladors, aparells d’aire condicionat, radiadors, etc.
Televisión

Monitors, pantalles i aparells amb pantalles amb una superfície superior a 100 cm

Televisors, ordinadors portàtils, monitors, etc.
Bombilla

Llums

Peretes LED, tubs fluorescents, etc.
Lavadora

Aparells grans (amb alguna dimensió major de 50 cm)

Rentadores, assecadores, rentavaixelles, forns elèctrics, impressores, etc.
Tostadora

Aparells petits (de menys de 50 centímetres)

Batedores, torradores, videocàmeres, etc.
Router

Aparells d’informàtica i telecomunicacions (de menys de 50 centímetres)

Telèfons mòbils, GPS, calculadores, etc.
Panel Fotovoltaico

Panells solars fotovoltaics

ON PUC RECICLAR UN RAEE?

Hui en dia no hi ha, a peu de carrer, cap contenidor específic per a dipositar-hi els RAEE. Per això és important saber com podem reciclar-los de manera correcta. Cal no oblidar que els RAEE són altament contaminants.

Hi ha diverses opcions per a poder reciclar un RAEE.

• Entregant-lo al comerç on hages comprat un nou AEE. El distribuïdor està obligat a retirar l’anterior.

• Si, al contrari, no has fet cap compra, pots dipositar-lo a qualsevol establiment d’electrodomèstics amb una superfície de més de 400 metres quadrats, sempre que l’aparell tinga menys de 25 centímetres.

• Que el mateix establiment on has comprat un aparell nou d’unes característiques paregudes te’l reculla al domicili.

• Si l’aparell fa menys de 25 centímetres, pots dipositar-lo als ecoparcs, tant fixos com mòbils, que hi ha distribuïts arreu de la Comunitat Valenciana. Informa’t de les ubicacions dels ecoparcs al teu ajuntament.

• Si l’aparell fa més de 25 centímetres, telefonant al 010 d’informació i atenció al ciutadà dels ajuntaments de València, Castelló i Alacant. Passaran a recollir-lo el dia i l’hora indicada.

Amb un gest xicotet pots aconseguir grans coses. Ajuda’ns a reciclar. Ajuda’ns a cuidar el planeta.

QUIN ÉS EL PROCÉS DE RECICLATGE D’UN RAEE?

Distribuidor

ACTOR 1:
DISTRIBUÏDORS/ES

S’encarreguen d’emmagatzemar temporalment els RAEE, en unes condicions adequades, fins que es traslladen a les plantes especialitzades de gestors autoritzats de residus.
Camión

ACTOR 2:
SCRAP

els sistemes col•lectius de responsabilitat ampliada del productor són organitzacions sense ànim de lucre constituïdes pels fabricants i els importadors d’AEE, l’objectiu dels quals és canalitzar la gestió correcta dels RAEE. Una volta els residus arriben a les plantes especialitzades, se n’enretiren tots els elements contaminants i els aprofitables (plàstic, alumini, coure, vidre, altres metalls, etc.) es processen en matèries primeres per a fabricar nous productes.
Ciudadania

ACTOR 3:
CIUDATANIA

la tasca de la societat en el procés de reciclatge és fonamental per a aconseguir viure en un món més sostenible. La ciutadania constituïx la primera baula de la cadena, i esdevé, sens dubte, un dels actors principals de tot el sistema de reciclatge. Que el RAEE arriba al lloc correcte, que se’n faça un reciclatge adequat depèn de TOTS, i, per a aconseguir-ho, són necessàries la conscienciació i la responsabilitat mediambientals.

LEGISLACIÓ:

Normativa vigent

El 21 de febrer de 2015 es va publicar el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, norma reglamentària amb caràcter de legislació bàsica de protecció del medi ambient per mitjà de la qual es deroga el Reial decret 208/2005, de 25 de febrer.

Aquest decret establix que ara són els mateixos fabricants els qui s’han de fer càrrec dels RAEE. La normativa promou que els productors s’agrupen en SCRAPS per a agilitzar la gestió d’aquests residus.

Objectius

· Regular la prevenció i la reducció dels impactes adversos causats per la generació i la gestió dels residus dels aparells elèctrics i electrònics sobre la salut humana i el medi ambient.

· Determinar els processos de recollida i de tractament d’aquests residus, i els procediments per a la seua correcta gestió, traçabilitat i comptabilització.

Informació que t’interessa

  1. Els establiments de venda d’aparells elèctrics, amb una superfície superior als 400 m2, hauran d’acceptar debades els RAEE ja usats, sempre que facen menys de 25 centímetres, sense que el consumidor n’haja de comprar un altre a canvi.
  2. Pel que fa a la resta d’aparells, a l’hora de comprar-ne un de nou a la botiga, el venedor haurà de demanar al comprador si vol entregar un aparell usat paregut a l’adquirit, el qual podrà entregar el residu en el moment de la compra. Si no el té en aquell moment, tindrà un termini de 30 dies per a portar el residu a la botiga mostrant el rebut de la compra, i se li entregarà un albarà d’entrega.
  3. La venda d’aparells elèctrics o electrònics a través d’Internet també ha de garantir que la persona que compra puga entregar els residus que genera, de la mateixa manera que a les botigues físiques.
  4. Està prohibit de manera expressa abandonar aquests residus a la via pública.