Categories

RAEE´s domèstics Vs RAEE´s professionals

Reciclar és un deure universal que tots hauríem d’assumir, veritat? Però com en qualsevol altra cosa, no tot val. Hem de reciclar, però reciclar bé, de manera correcta. I per a això, és fonamental saber com i on podem desfer-nos dels nostres aparells elèctrics i electrònics quan ja no ens serveixen.
Per a començar, hem de distingir quin tipus de RAEE volem reciclar, perquè en funció del seu origen, haurem de seguir un procés o un altre.


RAEE´s domèstics Vs RAEE´s professionals
Els RAEE´s es poden classificar en domèstics i professionals, depenent de si es generen en les llars o en les indústries.
Per tant, Què he de fer si tinc RAEE´s a la meua casa?
– Localitzar els Ecoparcs o punts nets situats en la meua localitat i depositar allí els meus electrodomèstics.
– Si l’aparell no funciona i compre un nou, l’establiment on l’adquirisca està obligat a acceptar-lo gratis. El mateix ocorre si ho compre per Internet.
– Els aparells elèctrics i electrònics de fins a 25 cm puc depositar-los gratuïtament en qualsevol establiment de venda d’electrodomèstics amb superfície major a 400 m2.


I si es tracta de RAEE´s d’origen industrial?

– El productor és el principal responsable de la gestió dels residus.
– Els propis productors establiran sistemes per a la recollida selectiva dels residus d’aparells elèctrics i electrònics perquè siguen transportats als centres de tractament autoritzats. És ací on juguen un paper fonamental els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP). Es tracta d’organitzacions sense ànim de lucre constituïdes pels fabricants i importadors d’aparells elèctrics i electrònics (AEE) l’objectiu dels quals és canalitzar la correcta gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

Així que ja saps, siga com siga l’origen dels teus RAEE´s, assegura’t que acaben en el lloc que els correspon. Depén de tu. Recicla els teus xicotets electrodomèstics de manera correcta!