Categories

Sabies que els AEE comprats via online també es reciclen?

Les compres online estan en auge. Cada vegada més, existeix una major tendència a adquirir, via Internet, molts dels productes que comprem, i els aparells elèctrics i electrònics –AEE-, no són una excepció.
Si optes per la compra online, has de saber que les obligacions legals del productor, en el que a la gestió i reciclatge del RAEE es refereix, són les mateixes que si adquirires el teu aparell en una botiga física.
Només coneixent els teus drets, es podrà garantir un correcte compliment de la normativa mediambiental establida en el Reial decret 110/2015 sobre gestió de RAEE referent a residus que procedisquen de la venda online d’aparells elèctrics i electrònics.
Com a consumidor, tens dret al fet que els fabricants, botigues o distribuïdors que oferisquen vendes de forma online d’aparells elèctrics i electrònics recullen, de manera gratuïta, un RAEE, sempre que es complisquen alguns requisits, com, per exemple, que el AEE que vulgues reciclar, tinga les mateixes característiques o siga de tipus equivalent al que has adquirit nou.
El lliurament del RAEE es realitzarà bé en el punt de lliurament del AEE, o en el domicili on se subministre. En cas que no siga entregat en el moment de la compra del nou aparell, el distribuïdor haurà d’indicar al comprador, per escrit, el termini màxim per al seu lliurament, que no podrà ser superior a 30 dies naturals.
A més, en el cas de vendes a distància, els productors hauran de fer constar el número d’identificació del Registre Integrat Industrial –RII-, tant en la pàgina o plataforma que done suport a la venda online com en la factura emesa al client.
Sens dubte, l’increment de les vendes per Internet d’electrodomèstics i altres tipus d’aparells elèctrics i electrònics genera una gran quantitat de RAEE que, si no es reciclen de manera adequada, poden generar greus problemes per al medi ambient i fins i tot per a la nostra salut.
Així que, quan vages a realitzar una compra online d’algun aparell elèctric i electrònic, recorda que també pots reciclar-lo. Estàs en el teu dret.