SCRAPS

Els sistemes col•lectius de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) són els encarregats i els responsables del reciclatge dels RAEE.
Logo Ambilamp

AMBILAMP

Associació sense ànim de lucre que reunix les principals empreses d’il•luminació amb l’objectiu de desenvolupar un sistema de recollida i de tractament de residus de làmpades, peretes i lluminàries, RAEE.

Príncipe de Vergara, 108, planta 11. 28002, Madrid, ESP .
https://www.ambilamp.es/
Logo Ecoasimelec

ECOASIMELEC

Pretén donar una solució a tots els agents que poden tindre un paper com a productors d’aparells elèctrics i electrònics, bé siguen fabricants, distribuïdors, importadors, adquirents comunitaris, intermediaris o qualsevol altra persona responsable de la posada en el mercat nacional d’aparells elèctrics i electrònics.

C/ Orense 62, 28020 Madrid
https://www.raee-asimelec.es/
Logo Ecofimatica

ECOFIMÁTICA

Fundació integrada en la plataforma Recyclia que oferix cobertura nacional de recollida de RAEE; en concret, d’impressores, faxos i fotocopiadores d’origen domèstic i professional.

Calle Orense nº 62, 28020 Madrid Teléfono: 91 4170890
https://www.ecofimatica.es/
Logo Ecolec

ECOLEC

La Fundación Ecolec va ser creada per l’Associació Nacional de Fabricants i Importadors d’Electrodomèstics de Línia Blanca (ANFEL) i l’Associació Espanyola de Fabricants de Petit Electrodomèstic (FAPE) el 2004. La seua missió és gestionar eficientment els aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus des d’un punt de vista mediambiental, econòmic i social.

C/Doctor Fleming, 51.
28036 Madrid
https://www.ecolec.es

ECOLUM

La Fundación Ecolum va nàixer amb la finalitat de donar una solució adequada a les necessitats de les empreses del sector de la il•luminació davant les novetats i les obligacions del Reial decret 208/2005.

C/ Orense 62, 28020 Madrid
https://www.ecolum.es/
Logo FundacionEcoRaees

ECO RAEE’S

La Fundación Eco Raee´s és un sistema integrat de gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics. Des de la seua creació el 2005 fins ara, representa davant del Ministeri d’Indústria més de 400 empreses adherides arreu del territori nacional, a les quals dona cobertura i assessora en matèria de recollida, trasllat, emmagatzematge i tractament dels residus d’aparells elèctrics i electrònics. Es tracta d’una fundació ambiental, sense ànim de lucre, fundada amb el suport i el compromís de productors d’aparells elèctrics i electrònics.

C/Pedro Aleixandre 60 Bajo 46006 Valencia.
https://www.eco-raee.com
Logo Ecotic

ECOTIC

Fundació privada sense ànim de lucre, la constitució de la qual ha sigut promoguda per les principals empreses del sector de l’electrònica de consum amb la finalitat de garantir la gestió correcta dels residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Avda. Diagonal 467, 1º-1ª
08036 Barcelona
https://www.ecotic.es/
Logo European

EUROPEAN RECYCLING PLATFORM

Organització paneuropea nascuda el 2002 de la mà de les companyies multinacionals Braun, Electrolux, HP i Sony com a resposta a la primera directiva de la UE sobre RAEE. A Espanya, hi opera des del 2005 com a SCRAP autoritzat de RAEE, i des del 2008 també com a SCRAP de piles i d’acumuladors.

C/ Raimundo Fernández Villaverde 61, Planta 8ª, Centro Izquierda, 28003, Madrid
https://erp-recycling.org/es-es